BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUYÊN HÓA

Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình

Điện thoại: 0523684018                   Fax: 0523684018

Địa chỉ website: benhviendakhoatuyenhoa.org.vn

          Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa được thành lập theo quyết định số: 291/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Bình. Là một cơ quan hành chính sự nghiệp, trực thuộc Sở Y tế Quảng Bình.

          Cơ cấu gồm 17 khoa, phòng ban trực thuộc, trong đó có 2 Phòng khám Đa khoa khu vực.

Tổng số giường bệnh được giao: 108 giường bệnh

Số giường thực kê: 192 giường bệnh

Trong đó: 2 Phòng khám đa khoa khu vực co cơ cấu 20 giường bệnh

- Tổng số CBCNVC -LĐ: 141 cán bộ.

Trong đó: Biên chế: 114;    Hợp đồng: 29

+ Cán bộ có trình độ Đại học và sau đại học: 48 chiếm 34,04 %.

Trong đó: Bác sỹ CKII: 02;          Bác sỹ CKI: 06, Bác sỹ: 21, Dược sỹ CKI: 01,

Đại học KTV Y: 03, Đại học điều dưỡng: 06, Hộ sinh ĐH: 01;  ĐH khác: 08

+ Cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp: 75  chiếm 53,2%

+ Cán bộ khác thuộc diện lao động phổ thông: 12 chiếm 8.,%.

          - Các tổ chức đoàn thể:

                   + Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Tuyên Hóa, t?nh Qu?ng Bỡnh

                   + Công đoàn cơ sở thực thuộc Công đoàn ngành Y tế Quảng Bình

                   + Chi Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

                   + Ban nữ công.

                   + Hội Cựu chiến binh

                   Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Bệnh viện được đầu tư tu sửa xây dựng mới một số hạng mục công trình. Hàng chục mét vuông nhà được cải tạo, tu sửa nâng cấp, một số máy móc, trang thiết bị hiện đại cũng được trang cấp. Bên cạnh đó đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, được đào tạo từ những trường đại học uy tín. Các bác sĩ làm việc rất hiệu quả, đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc và điều trị bệnh tối ưu nhất.